Rượu mơ nhật Haruka vàng 300 ml

125,000

Rượu mơ nhật Haruka vàng 300 ml là sản phẩm rượu mơ hướng đến những người chưa chắc chắn về hương vị rượu mơ Haruka và muốn thử thưởng thức hoặc các nhóm nhỏ không có nhu cầu thưởng thức nhiều rượu mơ