Rượu Ba Kích Rơm Vàng

140,000 135,000

Rượu Ba Kích Rơm Vàng là môt trong hai dòng sản phẩm mới được ra mắt của công ty rượu vodka cá sấu với mục tiêu là phục vụ thêm cho thị trường rượu ngâm truyền thống của người Việt nam

Danh mục: