Rượu mơ nhật Haruka vàng 500 ml

190,000

rượu mơ nhật Haruka vàng 500 ml là sản phẩm rượu mơ nhật được thiết kế với dung tích 500 ml và hướng tới nhóm đối tượng 1-2 người không có nhu cầu sử dụng nhiều rượu mơ hoặc một số khách hàng hoặc nhà hàng  mong muốn lấy dung tích này để phù hợp hơn với việc kinh doanh của họ